Selectează o Pagină

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

6 MAI 2017

Programul sesiunii poate fi consultat AICI.

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

 • 29 aprilie 2017, ora 12:00 – înscrierea prin formular (AICI);
 • 30 aprilie 2017 – confirmarea acceptării;
 • 4 mai 2017 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

 • Conf. dr. Roxana Utale
 • Lect. dr. Cristina Dogaru
 • Lect. dr. Melania Stancu
 • Lect. dr. Cezar Tabarcea
 • Asist. dr. Roxana Voicu
 • Asist. drd. Gabriela Myers

 

Comitetul ştiinţific:

 • Prof.dr Ileana Mihăilă
 • Prof.dr. Oana Sălişteanu
 • Prof.dr. Luminiţa Munteanu
 • Prof.dr. Mihaela Zaharia
 • Conf.dr. Hermine Fierbinţeanu
 • Conf.dr. Luiza-Maria Oancea