ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

Burse

Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2020-2021 au fost publicate AICI.

IMPORTANT

ATENȚIE! Toți studenții care nu s-au înscris în an vor fi exmatriculați dacă nu se vor înscrie (online sau la facultate – informații mai jos) până cel târziu la data de 10 noiembrie.

Înscrieri în an/Înmatriculări online

ATENȚIE! Înscrierea în an se face online, în intervalul 21-30 octombrie prin formularul disponibil AICI. Formularul se poate completa doar folosind adresa instituțională de email și presupune încărcarea unor documente completate (detalii mai jos). Pentru anul 1 adresele vor fi gata în cursul acestei săptămâni (mai multe informații AICI).

Studenții la taxă sunt obligați să încarce dovada achitării taxei** în formularul de mai sus. Această dovadă se încarcă în format scanat/fotografiat/original și reprezintă, după caz, chitanța de plată la casieria UB (șos. Panduri 90) / ordinul de plată sau chitanța de la bancă pentru plata în cont / confirmarea electronică de plată prin platforma online (se primește prin email imediat după plată).

Documentele care se vor încărca în formularul de mai sus pot fi găsite AICI (documentele sunt diferite în funcție de ciclul de studii (licență/master) și de anul de studiu). Vă rugăm să aveți în vedere următoarele mențiuni:

 • documentele au câmpuri care se completează electronic – se recomandă completarea lor folosind un calculator/laptop și cea mai nouă versiune de Adobe Acrobat Reader DC (poate fi descărcat gratuit AICI);
 • documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign);
 • în contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.)
 • în fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Limbă și Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale) – pentru specializarea Traducere și Interpretare domeniul este Limbi Moderne Aplicate, toate masteratele sunt pe domeniul Filologie, cu excepția MSRTT și SCS (Studii Culturale).

Persoanele care s-au prezentat sau se vor prezenta la secretariat pentru vizarea carnetului în luna octombrie vor aduce documentele în format fizic, completate și semnate. NU este nevoie să vă înscrieți și online și fizic. În luna octombrie NU puteți merge doar pentru ridicarea/vizarea carnetului și legitimației chiar dacă ați completat electronic înscrierea în an – trebuie să vă înscrieți fizic dacă vă prezentați la secretariat.

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

Înscrieri în an/Înmatriculări (la facultate)

Prezența fizică nu este necesară, înscrierea în an se poate face online, conform procedurii de mai sus.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc.). Înscrierea în an presupune achitarea taxei de școlarizare pentru primul semestru și trimiterea chitanței pentru studenții pe locuri cu taxă. Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, după înscrierea în an. Persoanele care vor prezenta fizic în luna octombrie pentru ridicarea/vizarea documentelor de studii se vor înscrie fizic, la secretariat (detalii mai jos).

Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

RECLASIFICAREA pentru anii în curs poate fi consultată AICI – pentru acces este necesară autentificarea cu contul instituțional de student!

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei.

Programul de prezentare la secretariat este doar pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora). În cazul prezentării fizice, toate persoanele se vor prezenta cu documentele necesare deja completate și semnate, fără să le mai încarce online! Programul pe ani și specializări poate fi consultat AICI. Cei care doresc să se înscrie fizic și nu au reușit să se prezinte în programul pe ani și specializări se mai pot înscrie și în perioada 26-30 Octombrie, de luni până joi în timpul programului cu publicul.

Persoanele care se vor prezenta fizic la secretariat pentru înscriere sunt rugate să vină cu fișele și/sau contractele imprimate (preferabil față-verso) și completate. Acestea NU se pot completa pe loc la secretariat, și pot fi descărcate aici, în funcție de an: ANUL 1 (LICENȚĂ) / ANUL 2 (LICENȚĂ) / ANUL 3 (LICENȚĂ) / ANUL 1 (MASTER) / ANUL 2 (MASTER). În contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.). În fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Filologie, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale).

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat sau se trimite online, în funcție de cum se face înscrierea în an!

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

Sport - obligatoriu anul 1

Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe pagina DEFS AICI.

Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.

Schimbarea limbii B

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALIZAREA B

Această schimbare poate fi solicitată NUMAI prin formularul următor (este necesară folosirea unui cont Google/Gmail personal). Solicitanții pot aduce orice argumente / documente consideră relevante în formular. În cazul în care există studenți care au depus cerere în format fizic (sau prin e-mail), aceștia sunt rugați să revină cu solicitarea prin completarea formularului on-line. FORMULARUL POATE FI ACCESAT AICI. ATENȚIE! Acest formular va fi disponibil până la data de 11 octombrie (ora 23:59). Solicitările primite prin formular vor fi rezolvate cu celeritate. Solicitările transmise prin formularul de mai sus au primit răspuns (prin email).

Orice solicitare ulterioară (până la termenul de 15 noiembrie) va fi adresată direct directorilor/secretarilor de departament, prin email și va fi soluționată dacă / la momentul la care va fi posibil. Formularul poate fi descărcat AICI și se completează după cum urmează:

 • studentul completează și semnează formularul (preferabil electronic, folosind o aplicație de tip Adobe Fill&Sign – detalii AICI);
 • studentul trimite formularul completat și semnat prin email departamentului unde dorește să fie primit;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul avizat de primul departament prin email departamentului de unde pleacă;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite prin email formularul cu ambele avize către secretara de an (detalii AICI).

 

Important:

Facultatea de Litere – Română B: solicitările se vor trimite la mihaela.pufu@litere.unibuc.ro;
Departamentul de Engleză – Engleză B – octavian.roske@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbă și Literatură Franceză – Franceză B – lidia.cotea@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice – Germană B/Suedeză B – doar dacă există plecări de la aceste specializări;
Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale – Coreeană B – toate locurile au fost ocupate;
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – există locuri doar la Filologie Portugheză B – mianda.cioba@lls.unibuc.ro:
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă – Rusă B/LMA Cehă/LMA Polonă – axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro.

 

Înscrieri modul psihopedagogic
Traducători anul I - Limba a 3-a (alegere obligatorie a unei specializări din ofertă)

ÎNSCRIERI 1 – 10 OCTOMBRIE

Oferta de specializări: bulgară / catalană / franceză / slovenă / portugheză / croată / slovacă / neogreacă / suedeză

Înscrierile se efectuează on-line în limita locurilor disponibile.

Trimiteți cererea de înscriere completată, semnată și scanată la adresa de e-mail a Departamentului organizator.

Adrese de e-mail Departamente și model cerere de înscriere AICI.

Informații despre Departamente – AICI.

 

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții specializărilor Franceză A (Filologie și Traducători), Maghiară și Rromani vor urmări cursurile din orarul specializării A, cu înscrierea direct la profesorul titular.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 80 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 18 octombrie.

SERII:
Seria 1. PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU – marți 10:00-12:00
Seria 2. CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – marți 16:00-18:00
Seria 3. LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 10:00-12:00

Formular de înscriere:

 1. Seria 1 (marți 10:00-12:00) – AICI;
 2. Seria 2 (marți 16:00-18:00) – AICI;
 3. Seria 3 (marți 10:00-12:00) – AICI.

Înscriere pentru lista de așteptare: AICI

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Atenție! Pentru unele programe masterale există cursuri separate, în orar. Informațiile de mai jos se referă la celelalte programe masterale.

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
1. Marți 18-20 – Conf. dr. Mihaela Precup
2. Miercuri 16-18 – Lect. dr. Daniela Brown
3. Joi 16-18 – Lect. dr. Dragoș Manea

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– test-grilă din modulul de filosofie
– verificare printr-un proiect final

Alte detalii importante AICI.

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății a decis modalitatea de desfășurare a activității didactice în sem. I, 2020-2021. Documentul va deveni efectiv după validarea acestuia de către Senatul UB și poate fi consultat AICI.

Așadar, majoritatea cursurilor și seminariilor se vor desfășura online.

Următoarele cursuri/seminarii se vor ține în regim de predare directă (prezență fizică), cu respectarea strictă a normelor legale:

Arabă A – anul I – Disciplina Practica limbii
Filologie Clasică (latină și greacă veche) – toți anii – disciplinele Practica limbii (A și B)
Neogreacă A – toți anii – Disciplina Practica limbii
Rusă A – anul I – Seminarul de Structura limbii ruse
Bulgară A – anul II – Disciplinele Practica limbii și Structura limbii
Sârbă A – toți anii – Disciplina Practica limbii

MEFIC – Engleză și Germană – cursurile de interpretare simultană