Selectează o Pagină
Ridicare adeverințe de licență/disertație

Status adeverințe de licență/disertație:

Licență – adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele;
Disertație – adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI).

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2021) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2021, SEPTEMBRIE 2021, FEBRUARIE 2022

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2021 (respectiv, septembrie 2021 şi februarie 2022), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă
2. Susţinerea lucrării de licență

 

Precizări:

  1. Structura examenului de finalizare este valabilă pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2020-2021 (iunie-iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
  2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
  3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
  4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea lucrării de disertație

Probă orală (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE*, printr-un formular disponibil pe site AICI în perioada 25-26 ianuarie (formularul va fi disponibil pe site de la 25.01, ora 00:00 până la 26.01, ora 23:59). Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2021 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere! De asemenea, în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2021!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le aducă la ridicarea adeverințelor, unde vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

  • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 17 și 20 ianuarie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2021 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor;
  • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 25-26 ianuarie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii pe https://litere.ro/), iar lucrarea va fi trimisă printr-un formular disponibil în perioada de înscrieri de mai sus (AICI), Acest formular necesită conectarea la un cont de e-mail instituțional (@s.unibuc.ro). Absolvenții promoțiilor anterioare care nu au un astfel de cont sunt rugați să urmeze instrucțiunile de mai sus pentru solicitarea unei adrese de e-mail instituționale.

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2021 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere.

SUSȚINERE PROBE

Limbă și Literatură: susținere lucrare de licență – 28 ianuarie;

Limbi Moderne Aplicate: susținere lucrare de licență – 28 ianuarie;

Studii Culturale: susținere lucrare de licență
Studii Americane – 28 ianuarie;
Studii Iudaice – 28 ianuarie;

Traducere și interpretare
Proba 1 – examene orale:
– Engleză (A/B) – 28 ianuarie;
– Franceză (A/B) – 31 ianuarie;
– Germană (A/B) – 1 februarie;
– Spaniolă / Italiană / Rusă (A/B) – 3 februarie;
Proba 2 – susținere lucrare de licență – 5 februarie.

Masterat – 28 ianuarie – 6 februarie.

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.