Modalitatea de desfășurare a cursurilor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI.

Modalitatea de finalizare a studiilor universitare de licență (sesiunile iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023)

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotârât în data de 10 septembrie 2021:

  • reintroducerea probelor scrise (pentru specializarea A și specializarea B), cu renunțarea la elaborarea proiectului de licență pentru domeniile de studii limbă și literatură, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare*;
  • finalizarea studiilor universitare prin proiect de licență pentru programele de studii culturale (Studii americane și Studii iudaice).  

Această decizie se aplică începând cu anul universitar 2021-2022.

*Pentru programul de studii Traducere și Interpretare, structura examenului de finalizare a studiilor include în continuare și examenul oral pentru ambele specializări.

Actualizare 16.11: Au fost aprobate normele de organizare a examenului de licență pentru sesiunile iunie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023. Tematica și bibliografia vor fi anunțate de fiecare departament în timp util (cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului). Mai multe detalii AICI.

Actualizare 16.11: Au fost aprobate normele generale pentru disciplina Practică de cercetare în anul universitar 2021-2022. Detaliile privind alegerea tipului de lucrare și a profesorului coordonator vor fi anunțate de fiecare departament în timp util (înainte de începerea semestrului II). Mai multe detalii AICI.

Modalitatea de desfășurare a examenelor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 10 septembrie 2021 că desfășurarea examenelor de an (verificări și examene, sesiunile ianuarie-februarie 2022, mai-iunie 2022, septembrie 2022) va avea loc în format fizic, la sediul facultății, indiferent de modalitatea în care vor avea loc cursurile în anul universitar 2021-2022.

Actualizare 16.11: Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în ședința din 10 noiembrie 2021 ca evaluările din presesiune (ianuarie 2022) să se desfășoare exclusiv online. De asemenea, conducerea Facultății ia în considerare posibilitatea organizării online a tuturor examenelor din sesiunea de iarnă (17 ianuarie – 6 februarie 2022), în cazul în care condițiile sanitare nu vor permite desfășurarea în siguranță pentru studenți și profesori a examenelor în format fizic, în sediile FLLS. Precizăm că o decizie în acest sens va fi luată în ședința Consiliului Facultății din luna decembrie 2021.

Actualizare 10.12: Având în vedere evoluția stării de alertă, Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în ședința din 8 decembrie 2021 ca întreaga sesiune de examene aferentă semestrului 1 să se desfășoare exclusiv online.

Share This