Semestrul 2 2021-2022

Ieșirea din starea de alertă

În urma deciziei Senatului Universității din București, Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a stabilit următorul calendar de revenire la cursuri în format fizic:

Etapa 1: 28 martie 2022* – 20 aprilie 2022, perioadă de tranziție în care cursurile se vor desfășura în format mixt din sălile puse la dispoziție de facultate și alocate pe orar, cu prezența facultativă a studenților.

Etapa 2: 28 aprilie 2022 – 29 mai 2022, toate activitățile didactice se vor desfășura în format fizic în spațiile puse la dispoziție de facultate și alocate conform orarului.

Până la începutul etapei 1, toate cursurile se vor desfășura în format online, fără a fi recuperate în format mixt sau fizic.

Decizia Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine poate fi consultată integral AICI.

Cazările în cămine sunt, până la începutul următorului an universitar, în responsabilitatea Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești. Solicitările de cazare se vor trimite la cazare@rectorat.unibuc.ro.

 

*Pentru cursurile care se vor desfășura în spațiile din Universitatea Nicolae Titulescu, perioada de tranziție începe în 4 aprilie 2022, date fiind procedurile prealabile de identificare, închiriere și pregătire a sălilor.

Modalitatea de desfășurare a examenelor

 Toate evaluările de tip verificare și / sau examen, respectiv restanțe și reexaminări, cu care se finalizează activitatea didactică din semestrul al II-lea, 2021-2022, pentru toți anii de studiu, vor avea loc fizic în spațiile facultății.

Toate evaluările de tip verificare din planul de învățământ de la anul al III-lea licență vor fi programate și susținute în sesiunea de examene, în perioada 2 – 29 mai 2022.

Modalitatea de desfășurare a cursurilor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 4 februarie 2022 că forma de desfășurare a activităților didactice pentru ciclul de licență și masterat va fi online in semestrul 2 al anului 2021-2022, cu mențiunea că spațiile facultății vor fi deschise pentru orice tip de activitate care presupune participarea profesorilor și a studenților, de tipul consultațiilor, grupurilor de lucru, evenimentelor extracurriculare etc. stabilite de comun acord și cu respectarea normelor sanitare în vigoare la momentul respectiv.

Alte decizii

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a aprobat posibilitatea de susținere a celei de-a 4-a examinări în sesiunea de restanțe din luna septembrie a anului universitar 2021-2022 pentru studenții care, la finalizarea ciclului de studii de licență și masterat, au un singur examen nepromovat.

Licență și disertație iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023

Modalitatea de finalizare a studiilor universitare de licență (sesiunile iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023)

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotârât în data de 10 septembrie 2021:

  • reintroducerea probelor scrise (pentru specializarea A și specializarea B), cu renunțarea la elaborarea proiectului de licență pentru domeniile de studii limbă și literatură, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare*;
  • finalizarea studiilor universitare prin proiect de licență pentru programele de studii culturale (Studii americane și Studii iudaice).

Această decizie se aplică începând cu anul universitar 2021-2022. Mai multe informații în pagina dedicată examenului de licență.

*Pentru programul de studii Traducere și Interpretare, structura examenului de finalizare a studiilor include în continuare și examenul oral pentru ambele specializări.

Actualizare 16.11: Au fost aprobate normele de organizare a examenului de licență pentru sesiunile iunie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023. Tematica și bibliografia au fost anunțate de fiecare departament pe site-urile proprii și AICI.

Actualizare 16.11: Au fost aprobate normele generale pentru disciplina Practică de cercetare în anul universitar 2021-2022. Detaliile privind alegerea tipului de lucrare și a profesorului coordonator vor fi anunțate de fiecare departament în timp util (înainte de începerea semestrului II). Mai multe detalii AICI.

ATENȚIE! Studenții Facultății de Litere (Limba și literatura română / Literatură universală și comparată – O limbă și literatură străină) vor finaliza studiile prin susținerea unei lucrări de licență, elaborată la specializarea A (română) sau B (limbă străină).

Semestrul 1 2021-2022

Modalitatea de desfășurare a cursurilor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI.

Modalitatea de desfășurare a examenelor

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 10 septembrie 2021 că desfășurarea examenelor de an (verificări și examene, sesiunile ianuarie-februarie 2022, mai-iunie 2022, septembrie 2022) va avea loc în format fizic, la sediul facultății, indiferent de modalitatea în care vor avea loc cursurile în anul universitar 2021-2022.

Actualizare 16.11: Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în ședința din 10 noiembrie 2021 ca evaluările din presesiune (ianuarie 2022) să se desfășoare exclusiv online. De asemenea, conducerea Facultății ia în considerare posibilitatea organizării online a tuturor examenelor din sesiunea de iarnă (17 ianuarie – 6 februarie 2022), în cazul în care condițiile sanitare nu vor permite desfășurarea în siguranță pentru studenți și profesori a examenelor în format fizic, în sediile FLLS. Precizăm că o decizie în acest sens va fi luată în ședința Consiliului Facultății din luna decembrie 2021.

Actualizare 10.12: Având în vedere evoluția stării de alertă, Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în ședința din 8 decembrie 2021 ca întreaga sesiune de examene aferentă semestrului 1 să se desfășoare exclusiv online.