ATENȚIE! Consiliul Facultății a decis, numai pentru studenții din anii terminali (Licență 3, Master 2), aprobarea celei de-a PATRA examinări pentru studenții care au rămas cu o singură restanță la finalul anilor de studiu, în următoarele condiții: a patra examinare va avea loc în perioada 1-10 septembrie; în eventualitatea promovării, studenții care beneficiază de această examinare se vor putea înscrie pentru a susține licența începând cu sesiunea februarie 2022. Cererile motivate (cazuri excepţionale – deces în familie, îmbolnăvire, burse în străinătate etc.) pentru a patra examinare nu sunt afectate de această decizie și vor avea parcursul normal.

Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENȚIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene. Sesiunea de restanțe și reexaminări pentru anii terminali va fi în perioada 31.05 – 09.06.2021. Aceste examene se vor stabili de comun acord cu studenții. Studenții aflați în semestru de grație și reînmatriculați sunt obligați să susțină restanțele, indiferent din ce an, în această perioadă (31.05 – 09.06.2021).

ANUNȚURI:

  • Cu acordul Senatului UB, sesiunea de restanțe și reexaminări pentru anii terminali se va desfășura în perioada 31.05-09.06.2021;
  • Restanța la disciplina Elemente de limba română (LMA, anul I) cu doamna profesor Andreea Soare constă într-un referat trimis în data de 31.05.2021.

IMPORTANT:

  • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF/Powerpoint
  • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
  • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

  • Calendarul examenelor/restanțelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
  • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)
Share This