Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se organizează anual, la finele lunii noiembrie, și se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți. Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică,  critică feministă, postmodernitate și postumanism.

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine

26-27 noiembrie 2021

 

În perioada 26-27 noiembrie 2021, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va organiza, online/hibrid,  Conferința Internațională Anuală, manifestare ce se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți.

Secțiuni:

Sesiunea va cuprinde două secțiuni principale, una de lingvistică și alta de literatură și studii culturale, iar lucrările propuse se pot înscrie în oricare dintre următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, lexicologie, terminologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică,  critică feministă, postmodernitate și postumanism etc.

La cele două secțiuni principale se pot adăuga o serie de ateliere tematice organizate la propunerea colegilor din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și sub coordonarea acestora.

Vorbitori invitați:

Julie Tetel Andresen (Duke University)

Codrin Liviu Cuțitaru (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)

Andrew Rudd (University of Exeter)

Herman Scheuringer (Universität Regensburg)

Constantin Zaharia (critic literar, eseist)

 

Repere importante:

  • Pentru înscrierea la secțiunile principale ale conferinței sau la oricare dintre atelierele tematice, cei interesați sunt rugați să trimită până la data de 10.2021 o prezentare de maximum 2 pagini[1], care să includă și bibliografia, la adresa conferinței: cercetare@lls.unibuc.ro. (Se va specifica pentru care dintre secțiuni/ateliere se face propunerea). 
  • Colegii care doresc să organizeze ateliere tematice în cadrul Sesiunii de Comunicări sunt rugați să trimită o propunere în acest sens până pe data de 07.2021, incluzând tema propusă, o scurtă justificare privind relevanța științifică, eventualii vorbitori invitați (maximum 1 pagină).
  • Calendar: 

Secțiunile principale 

Ateliere tematice

12.07 – 15.10.2021 înscrierea la secțiunile principale

15.10.2021 – 29.10.2021 evaluarea rezumatelor

1.11.2021 comunicarea acceptului/respingerii lucrării

8.11.2021 publicarea programului pe pagina web a FLLS

26 – 27.11.2021 sesiunea de comunicări

Etapa 1: 12.07.2021 – 31.07.2021

12 – 31.07.2021: primirea propunerilor pentru ateliere tematice

Etapa 2: 1.08.2021 – 21.11.2021

1.08.2021 – 15.10.2021 înscrierea la atelierele tematice

15.10.2021 – 29.10.2021 evaluarea rezumatelor

1.11.2021 comunicarea acceptului/respingerii lucrării

8.11.2021 publicarea programului pe pagina web a FLLS

26 – 27.11.2021 sesiunea de comunicări

  • Lucrările vor fi prezentate în limbă română, cu mențiunea că la secțiunile și atelierele unde vor exista vorbitori invitați și participanți din alte țări se va putea folosi o limbă de circulație internațională.

[1] 12 Times New Roman, un rând distanță, justified

Julie Tetel Andresen (Duke University)

Codrin Liviu Cuțitaru (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)

Andrew Rudd (University of Exeter)

Herman Scheuringer (Universität Regensburg)

Constantin Zaharia (critic literar, eseist)

Share This