Burse acordate 2022-2023

ATENȚIE! PENTRU A BENEFICIA DE BURSĂ DE MERIT II SAU I, STUDENTUL / MASTERANDUL ESTE OBLIGAT SĂ DEPUNĂ ÎN PERIOADA 09 – 15.11.2022, FIZIC, DECLARAȚIA DE ACCEPTARE (disponibilă AICI) ȘI EXTRASUL DE CONT ÎN TIMPUL PROGRAMULUI CU PUBLICUL LA SECRETARIAT. 

BURSE DE MERIT (listele actualizate pot fi consultate AICI – accesul doar cu adresa instituțională)

  • Licență Anul I – bursa de merit I – se acordă studenților cu media între 9.93 și 10;
  • Licență Anul II – bursa de merit I – se acordă studenților care au obținut medii între 9.32* și 9,89 și bursa de merit II – studenților care au obținut medii între 9.90 și 10;
  • Licență Anul III – bursa de merit I – se acordă studenților care au obținut medii între 9.32* și 9,89 și bursa de merit II – studenților care au obținut medii între 9.90 și 10;
  • Master Anul I – bursa de merit I – se acordă câte 3 burse pentru fiecare program de studiu în parte. În cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt următoarele: 1. media examenului de licență și 2. Media anilor de studiu;
  • Master Anul II – bursa de merit I – se acordă masteranzilor care au obținut medii între 9.80 și 9,99 și bursa de merit II – masteranzilor care au obținut media 10. La masteratele unde nu există aceste medii, se acordă o bursă pe fiecare program masteral. 

*În urma unei erori de calcul, bursele de merit I pot fi acordate doar de la media de 9,32, listele cu beneficiarii au fost actualizate!

BURSE SOCIALE

În urma verificărilor tuturor dosarelor depuse, au fost respinse dosarele care au depășit salariul minim net pe membru de familie, persoanele în cauză au fost anunțate telefonic.

CELELALTE 232 DE DOSARE AU FOST VALIDATE ȘI STUDENȚII/MASTERANZII VOR BENEFICIA DE BURSĂ SOCIALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023.
DE ASEMENEA SUNT RUGAȚI CEI CARE NU AU DEPUS UN EXTRAS DE LA BANCĂ, SĂ-L DEPUNĂ ÎN PERIOADA 09 – 15.11.2022, FIZIC, ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SECRETARIAT.

Orice tip de bursă se suspendă din semestrul al II-lea dacă studentul/masterandul nu a acumulat 15 credite ECTS în semestrul I.

Contestațiile se depun fizic în timpul programului cu publicul atât la secretara-șef Raluca Hassan, cât și la secretara de an.

Pentru bursele de merit (I și II) nu se depune cerere înainte de afișarea listelor. Pentru a beneficia de bursă de merit II sau I, studentul / masterandul este obligat să trimită declarația de acceptare (va fi disponibilă în curând) și un extras de cont (de la bancă) fizic, în perioada 9 – 15 noiembrie, după afișarea listelor!

Dosarul pentru bursele sociale* (inclusiv pentru cele ocazionale!) se poate depune fizic (la secretariat, în timpul programului), până la data de 4 noiembrie!

Cuantumul burselor în anul universitar 2022-2023 poate fi consultat AICI.

Metodologia de acordare a burselor în Universitatea din București poate fi consultată AICI. Mai multe informații despre acordarea burselor sociale* în Universitatea din București AICIInformații generale despre burse AICI.

*Dosarul pentru bursele sociale conține mai multe documente – detalii AICI. În plus, prin decizia Facultății, studenții care depun dosar cu venituri zero sunt obligați să prezinte și anchetă socială. De asemenea, toți studenții care depun dosarul sunt rugați să includă și codul IBAN PERSONAL AL STUDENTULUI (se obține de la bancă sau din aplicația de e-banking) pentru a putea primi bursa pe card. Cererea pentru bursă socială poate fi descărcată AICI.

AICI puteți verifica și modul de calcul și stabilire a salariului minim net pe economie. ATENȚIE! Documentele de venit trebuie să indice VENITUL NET (nu BRUT), iar luni luate în calcul sunt iulie, august și septembrie 2022.

Puteți consulta AICI calendarul burselor studențești.

**MENȚIUNI: Adeverințele sau certificatele medicale se depun în ORIGINAL.

***MENȚIUNI: Adeverințe ANAF pentru solicitanți și toți membrii familiei. 

Condiții burse sociale 2022-2023 - Doctorat

Începând cu data de 18.10.2022 până pe data de 03.11.2022, se pot depune cereri de acordare și documente doveditoare în cazul burselor sociale pentru studenții-doctoranzi.

Iar AICI puteți găsi calendarul aprobat de C.S.U.D.

De asemenea, AICI puteți găsi Metodologiei privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii-doctoranzi ai Universității din București.

Model de cerere pentru bursa socială se poate consulta AICI.