Universitatea din București în cooperare cu Asociația Unicollaboration integrată Universității din Leon, Spania organizează în perioada 4-6 iulie 2022 o Formare de formatori în cadrul Proiectului PENSA – Erasmus + nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-095142, director proiect UB – Sonia Berbinski. Proiectul face parte dintr-un parteneriat european, sub coordonarea centralizată a Universității Aix-Marseille (UAM) alături de alte universități dintre care 7 fac parte din CIVIS. Universitatea din București a antrenat în această formare cadre didactice facând parte din Facultatea di Limbi și Literaturi Străine (Sonia Berbinski, Dan Dobre, Oana Ilinca Moldoveanu), Facultatea de Journalism și Științele Comunicării (Camelia Cușnir), Facultatea de Pedagogie și Științele Educației (Olimpius Istrate). Acestei echipe se adaugă Daniela Căluianu (UNICollaboration) și cadru didactic la Otaru University of Commerce, Japon. Sunt invitați să participe colegi de la diverse discipline, integrați sistemului de învățământ universitar și preuniversitar. Formarea se va derula în română, conform prevederilor din proiect (fiecare partener va face formarea în limba maternă)

PENSA, proiect Erasmus+, vizeză dezvoltarea competețelor cadrelor didactice pentru utilizarea critică a instrumentelor digitale în educație, ca și a unei competențe critice pentru utilizarea suporturilor digitale de către studenți;

În asociere cu 7 universități (dintre care 6 fac parte din consorțium CIVIS), vă propunem să vă inițiați sau să vă perfecționați în materie de:

  • Program și servicii în liber acces pentru emanciparea digitală a cetățenilor
  • Instrumente digitale „Open Source„ în sprijinul învățământului
  • Învățământ la distanță și hibrid
  • Creativitate, plurilingvism și colaborare : creativitatea în clasă
  • Telecolaborarea și schimburile virtuale
  • Pedagogia anchetei
  • Digital și cetățenie numerică

Interesați de această formare? Înscriere până la data de 25 iunie 2022, la adresa soniaberbinski@yahoo.com și/sau accesând direct codul QR:

Mai multe detalii AICI.