Ridicare adeverințe de licență/disertație

Toate adeverințele de licență și disertație sunt gata.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI).

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2022) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2022, SEPTEMBRIE 2022, FEBRUARIE 2023

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în ședința de consiliu din 10 septembrie 2021. Această decizie se aplică începând cu sesiunea de licență iunie 2022. Astfel:

Program de studii Structura examen de licență
Limbă şi Literatură (Filologie) EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Limba A
Examen 2: Limba B
Studii Culturale Susținerea  lucrării de licență
Limbi Moderne Aplicate EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Engleză + Limba B
Examen 2: Drept + Economie
Traducere şi Interpretare EXAMEN DE LICENȚĂ A ȘI B (SCRIS ȘI ORAL):
Examen 1: Limba A (scris)
Examen 2: Limba B (scris)
Examen 3: Limba A (oral – interpretare consecutivă)
Examen 4: Limba B (oral – interpretare consecutivă)

ATENȚIE! La programul de studii Traducere și Interpretare nu se pot susține examenele orale fără promovarea celor scrise la aceeași limbă!

Normele de organizare a examenul de licență din FLLS pot fi consultate AICI.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București poate fi consultat AICI.

IMPORTANT! Tematica și bibliografia pentru examenele de licență pot fi consultate pe site-urile departamentelor sau AICI.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

ATENȚIE! Procedura de înscriere a suferit modificări, vă rugăm să urmăriți site-ul FPSE (https://fpse.unibuc.ro/) pentru procedura actualizată.

Noul termen limită de înscriere este 19 iunie, ora 14:00. Studenții care au probleme tehnice cu înscrierea sunt rugați să se prezinte totuși la susținere, pentru a soluționa problema la fața locului.

Data susținerii pentru modulul I (licență) este 20 iunie pentru toți studenții FLLS, indiferent de specializare, după cum urmează:

Comisia 1 09:00 Sala 512, Complex Leu, et. 5
Comisia 2 09:00 Sala 514, Complex Leu, et. 5
Comisia 3 08:00 Sala 515, Complex Leu, et. 5
Comisia 4 08:00 Sala 503 bis, Complex Leu, et. 5

 

Pentru mai multe informații, accesați site-ul FPSE (https://fpse.unibuc.ro/)

Înscrieri

Înscrierea la licență/disertație are loc în perioada 9-16 iunie online sau fizic, după cum urmează:

 • ONLINE (formular disponibil AICI în perioada 9-16 iunie (formularul va fi disponibil pe site din 9.06, ora 16:00 până la 16.06, ora 16:00). Formularul se va completa folosind adresele de e-mail instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2022 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). ACTELE NECESARE vor fi aduse la ridicarea adeverinței de licență/disertație, când absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei.

SAU

PERSOANELE ÎNSCRISE ONLINE NU TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE ȘI FIZIC!!

 

Depunerea lucrărilor de licență (pentru studii culturale) și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere sau va fi imprimat și adus la înscriere! De asemenea, pentru studii culturale și disertație în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2022!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le aducă la ridicarea adeverințelor, unde vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare sunt sfătuiți să facă înscrierea la secretariat, în timpul programului.

Alternativ, înscrierea este posibilă și online, după cum urmează:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 1 și 6 iunie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu pentru absolvenții care nu au avut niciodată cont instituțional (au terminat facultatea înainte de 2019). Absolvenții care au deja un cont instituțional funcțional îl vor folosi în continuare! Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2022 (inclusiv încărcarea lucrării de licență pentru studii culturale/disertație)
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 9-16 iunie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii pe https://litere.ro/).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2022 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere.

Planificare probe

ATENȚIE! La probele examenului de licență accesul se face în baza unui act de identitate (C.I. sau carnet / legitimație de student)!!

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

 • Engleză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Martin Luther King / Amf. Shakespeare
 • Franceză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Hasdeu
 • Germană A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Goethe
 • Suedeză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Emerson
 • Neerlandeză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Emerson
 • Spaniolă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Italiană A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 213
 • Arabă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Sibawayhi și Sala CSA
 • Chineză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 1 sediul din strada Transilvaniei
 • Japoneză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Cabinet Japoneză L1 și Sala 24
 • Portugheză A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Rusă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Bulgară A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Polonă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Sârbă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Ucraineană A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Alte limbi slave A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Maghiară A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Cabinet Maghiară
 • Neogreacă A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 218
 • Filologie Clasică A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Sala I. Fischer
 • Rromani A – 21-06-2022, ora 09:00, sala: Cabinet Rromani
 • Engleză B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan / Amf. Martin Luther King
 • Franceză B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Hasdeu
 • Germană B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Shakespeare / Amf. Goethe
 • Neerlandeză B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Cartianu
 • Suedeză B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Cartianu
 • Spaniolă B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Italiană B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 213
 • Portugheză B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Rusă B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Pușkin
 • Latină B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala I. Fischer
 • Persană B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Orientale
 • Hindi B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Cabinet Turcă
 • Catalană B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 313
 • Coreeană B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Joyce
 • Română B – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala Emerson

DOMENIUL DE LICENȚĂ: STUDII CULTURALE

 • Studii americane – 28-06-2022, ora 08:00, sala: Sala 5
 • Studii iudaice – 28-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 26

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE – TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 • Engleză – scris – 19-06-2022, ora 08:00, sala: Amf. Ioan Bogdan / Amf. Shakespeare
 • Franceză – scris – 23-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 218
 • Germană – scris – 27-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Shakespeare
 • Spaniolă – scris – 01-07-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Italiană – scris – 01-07-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Rusă – scris – 01-07-2022, ora 09:00, sala: Amf. Pușkin
 • Engleză – oral – 21-06-2022, ora 08:00, sala: Cabinet simultană / Laboratorul L3
 • Franceză – oral – 25-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 321
 • Germană – oral – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Laboratorul L3
 • Spaniolă – oral – 03-07-2022, ora 09:00, sala: Sala 321
 • Italiană – oral – 03-07-2022, ora 09:00, sala: Sala 213
 • Rusă – oral – 03-07-2022, ora 09:00, sala: Cabinet rusă

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE – LIMBI MODERNE APLICATE

 • Engleză A – 27-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan / Amf. Martin Luther King / Amf. Pușkin
 • Germană B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan
 • Franceză B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Hasdeu
 • Italiană B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Sala 213
 • Spaniolă B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Maiorescu
 • Rusă B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Pușkin
 • Cehă B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Pușkin
 • Slovacă B – 29-06-2022, ora 09:00, sala: Amf. Pușkin
 • Drept + Economie – 01-07-2022, ora 09:00, sala: Amf. Ioan Bogdan / Amf Shakespeare / Amf. Pușkin

SUSȚINERI DISERTAȚIE – AICI.