Semestrul de grație

Studenții care au rămas la sfârșitul anului III cu maximum 5 restanțe trebuie să facă cerere dacă doresc să intre în semestru de grație pentru anul universitar 2022-2023 între 1-15 Septembrie 2022.

A patra examinare la finalul studiilor (2022)

ATENȚIE! Consiliul Facultății a decis, numai pentru studenții din anii terminali (Licență 3, Master 2), aprobarea celei de-a PATRA examinări pentru studenții care au rămas cu o singură restanță la finalul anilor de studiu, în următoarele condiții: a patra examinare va avea loc în sesiunea de examene din luna septembrie; în eventualitatea promovării, studenții care beneficiază de această examinare se vor putea înscrie pentru a susține licența începând cu sesiunea februarie 2023. Cererile motivate (cazuri excepționale – deces în familie, îmbolnăvire, burse în străinătate etc.) pentru a patra examinare nu sunt afectate de această decizie și vor avea parcursul normal.

Studenții și masteranzii din anii terminali care au rămas cu o restanță și doresc susținerea acesteia în septembrie 2022 sunt rugați să completeze o cerere (model AICI) în intervalul 20-30 iunie 2022 și să o trimită către secretarii de an: 

 • Limbă și literatură (filologie) – Secretar Ana FLOREA, ana.florea@lls.unibuc.ro
 • Traducere și interpretare – Secretar Adina MIHAI, adina.mihai@lls.unibuc.ro
 • Limbi moderne aplicate – Secretar Florentina RĂDUCU, florentina.raducu@lls.unibuc.ro
 • Studii culturale – Secretar Cristina GRIGORAȘ, cristina.grigoras@lls.unibuc.ro
 • Master – Secretar Daniela MOLDOVAN, daniela.moldovan@lls.unibuc.ro

Studenții care nu vor completa cererea în intervalul stabilit nu vor putea susține restanța în septembrie!

Contestațiile pentru anii 1 și 2 (licență și master) se pot depune în intervalul 11-12 iulie, fie online (prin e-mail la secretarul de an) fie fizic, în timpul programului secretariatului. Modelul de cerere poate fi descărcat AICI.

Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENȚIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene. Sesiunea de restanțe și reexaminări pentru anii terminali va fi în perioada 30.05 – 15.06.2022. Aceste examene se vor stabili de comun acord cu studenții. Studenții aflați în semestru de grație și reînmatriculați sunt obligați să susțină restanțele, indiferent din ce an, în această perioadă (30.05 – 15.06.2022).

ANUNȚURI:

 • Verificare + restanță Limba Română LMA, anul II, sem II, seria 2 cu Prof. Melania ROIBU – MIERCURI 18 MAI, ORELE 10-12, Sala Shakespeare;
 • Restanțele cu doamna conf. dr. Anca Peiu, anii 3 Engleză A și B (toate disciplinele) vor avea loc:
  • marți, 31.05.2022, de la ora 10:30 la ora 12:00, Sala „Martin Luther King, Jr.”;
  • marți, 14.06.2022, de la ora 10:00, Sala Plante;
 • Restanța și reexaminarea pentru cursurile Structura Limbii Engleze (Fonetica și Fonologia Limbii Engleze, Sintaxa propoziției) cu doamna prof. dr. Alina Tigău, vor avea loc:
  • 31.05.2022, de la ora 12:00 la ora 14:00;
  • 6.06.2022, de la ora 10:00 la ora 12:00;
 • Curs practic Engleză B (anul 3, grupele 9 și 10) – reexaminarea va avea loc pe 7.06.2022 ora 12:00, sala Plante – studenții care doresc să se prezinte sunt rugați să o contacteze pe doamna profesor Cristina Botîlcă (cristina.botilca@lls.unibuc.ro);
 • Restanța pentru cursul “Elemente de limba romana” cu doamna lect. dr. Andreea Soare, LMA, anul I. va avea loc pe 9.06.2022, ora 10:00, sala 208 (Edgar Quinet, scările din dreapta) – examen oral;
 • Restantele si reexaminările cu Prof dr habil Ruxandra Vișan pentru cei din anul III care mai au încă examene nepromovate la engleză din anul IB Filologie (semestrul II, Structura Limbii Engleze), anul II A Filologie (Sincronie si diacronie – LVP, Istoria Limbii Engleze, ambele semestre), Studii Americane anul I (Engleza americană- Probleme de morfologie, ambele semestre), LMA anul I (Structura Limbii Engleze, ambele semestre), vor avea loc pe data de 6 iunie, ora 10.00. Întâlnirea are loc in fata Catedrei de Engleza, Pitar Mos, parter;
 • Restanțele cu doamna prof. dr. Roxana Oltean la literatură și civilizație Engleză 2B, 3B și 3A, literatura americana secolul XIX, vor avea loc pe 6.06.2022, ora 10:00, sala MLK.

 

IMPORTANT:

 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF/Powerpoint
 • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
 • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

 • Calendarul examenelor/restanțelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
 • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)