Sesiunea de comunicări științifice a studenților se organizează anual, la finele lunii aprilie sau început de mai, și se adresează studenților de la toate cele trei cicluri de studiu (Licență, Masterat, Doctorat). Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale și care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Înscrierea la conferință se poate face trimițând până pe data de 14.04.2022 un rezumat al lucrării de maximum 2 pagini, format standard[1] (care să includă și bibliografia) la adresa de email: cercetare@lls.unibuc.ro.

Rezumatul trimis pentru înscriere se va redacta în limba română și se va indica o eventuală preferință pentru susținerea lucrării într-o limbă de circulație internațională. În cazul în care vor exista mai multe propuneri de prezentare a lucrărilor în anumite limbi străine, se pot organiza secțiuni speciale cu prelegeri și discuții în limbile respective.

Date importante:

10.03-14.04.2022: înscrierea la sesiunea de comunicări
17.04-27.04.2022: evaluarea rezumatelor primite
28.04.2022: comunicarea acceptului de participare/respingerii lucrării
02.05.2022: publicarea programului conferinței pe site-ul FLLS
06-07.05.2022: sesiunea de comunicări

O selecție de lucrări va fi publicată în revista online a conferinței, Limbă și cultură. Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor FLLS (https://lls.unibuc.ro//publicatii/revista-limba-si-cultura-actele-sesiunii-anuale-de-comunicari-stiintifice-a-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-flls/)

[1] 12 Times New Roman, un rând distanță, justified

Conferința de anul acesta se va desfășura în format hibrid. Detaliile privind secțiunile online/on-site (față în față) vor fi incluse în programul evenimentului.

Programul poate fi consultat aici: Program Lingvistică / Program Literatură & studii culturale

Rezumatele lucrărilor care vor fi prezentate pot fi consultate AICI (limbă) și AICI (literatură).

Prof. dr. habil. Ileana Mihaila

Prof. dr. habil. Alina Tigău

Conf. dr. Anca Peiu

Conf. dr. Camelia Crăciun

Conf. dr. Sabina Draga

Conf.dr. Maria Irod

Lect. dr. Raluca Andreescu

Lect. dr. Aliona Bivolaru

Lect. dr. Alexandra Nicolaescu

Lect. dr. Dușita Ristin

Lect. dr. Valentin Săndulescu

Lect. dr. Roxana Voicu

Lect. dr. Diana Yüksel