Studii franceze și francofone

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Programul de masterat Studii franceze şi francofone, cu predare exclusiv în limba franceză, este organizat de Departamentul de Limba şi Literatura Franceză şi li se adresează celor care au o cunoaştere prealabilă a limbii franceze.

Programul propune patru pachete mari de discipline: Abordări interculturale, Literatură şi context, Interpretarea textului literar, Teoria şi practica traducerii (fiecare cuprinzând un număr variabil de cursuri diferite). Cursurile rezervate abordărilor interculturale reprezintă o propunere de înţelegere a subiectelor prezentate la contactul între culturi, într-un mod erudit şi, totodată, accesibil studenţilor.

Studiul literaturii prin raportare la context oferă posibilitatea unei bune cunoaşteri a textelor care completează bibliografiile din ciclul de licenţă şi o prezentare stimulantă a unor metode de lucru cu textul în relaţie cu mediul vizual, ideologic şi cultural, pornind de la nivelul restrâns al textului şi ajungând la nivelul mai extins al contextului său, pentru ca apoi să se revină la text şi la posibilităţile interpretative.

Este totodată chestionată dinamica atitudinilor cu privire la statutul instanţelor literare: autorul, cititorul, personajul şi statutul textului în sine sunt discutate în diacronie şi în sincronie, miza fiind o mai bună înţelegere a fenomenului literar şi a schimbării modurilor sale de percepţie. Dimensiunea teoretică este completată de existenţa atelierelor cu miză practică, pe durata cărora autorii francezi sau de expresie franceză sunt prezentaţi şi discutaţi astfel încât exerciţiul lucrului cu textul este constant pe durata întregului program. Acest exerciţiu oferă posibilitatea înţelegerii spaţiilor culturale şi încurajează aplicarea diverselor grile interpretative asupra textelor, pentru verificarea şi asimilarea metodelor.

Cursurile de traducere şi interculturalitate oferă posibilitatea înţelegerii relevanţei factorilor culturali şi ideologici particularizanţi în procesul de traducere, iar cursurile practice de traduceri continuă un demers început încă din timpul ciclului de licenţă, completat şi aprofundat în cadrul masteratului.

Prin interpretare, traducere şi oferirea unei solide practici de cercetare, programul facilitează înţelegerea textelor şi a contextelor, propune deschiderea către interdisciplinaritate cu precauţia filologului şi curiozitatea cercetătorului.

MOBILITĂȚI

Aflați mai multe despre mobilități de pe pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

DEBUȘEE PROFESIONALE

Programul îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practicile de comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminare de traduceri, de analiză de text sau de analiza discursului.

Absolvenţii programului ocupă posturi de cercetător, cadru didactic, specialist sau expert în domeniul culturii franceze şi îşi pot continua specializarea printr-un doctorat în filologie. Cei doritori să se îndrepte spre domenii practice de activitate dobândesc o pregătire de specialitate care le permite să ocupe posturi de manageri culturali, specialişti în domeniul industriilor culturale, al traducerii, al negocierii interculturale, al comunicării şi gestiunii multiculturale.

În contextul globalizării economice, al unei mobilităţi sporite, al circulaţiei informaţiei, o specializare a cărei dimensiune pivotală este antropologia culturală oferă competenţe care vor deveni din ce în ce mai necesare şi mai apreciate.

CONTACT

Coordonator de program, prof. dr. Lidia COTEA