Traductologie latino-romanică

Traductologie latino-romanică Admitere 2022 Planuri de învățământ Fișa disciplinei CIVIS PREZENTAREA PROGRAMULUI Programul de master Traductologie latino-romanică oferă masteranzilor un trunchi comun de discipline, pe care se articulează patru module de studii, și...